tar 指令

如何打包
tar [-cvfz] [tar ball檔案] [被tar的檔案或目錄]

c create一個tar ball
f 指定tar ball檔名
v verbose,列出過程
z 使用gzip壓縮 tar ball

例 tar -zcvf etc.tar.gz /etc/*

三、如何解出
tar [-xvfz] [tar ball檔案] [被tar的檔案或錄]

x 解出tar ball
f 指定tar ball檔名
v verbose,列出過程
z 使用gzip解壓縮(.gz)

tar -zxvf etc.tar.gz /home/

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *